Sözlükte "ırk ayrımı" ne demek?

1. Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların ırksal özelliklerinden dolayı eşit olmayan işlemler karşısında bırakılmaları, ayrı tutulmaları, dışlan- maları, sınırlandırılmaları ya da yeğlenmeleri.

ırk ayrımı kelimesinin ingilizcesi

n. racial discrimination, race discrimination, segregation, color bar, color line

Son eklenenler

say